Intézményvezetői pályázat

A pályázat innen letölthető:

intezmenyvezetoi-palyazat

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Fogadóórák,Beiratkozás

Tisztelt Szülök!

Fogadóórák :

Aradi úton
2018. április 11. 17:00-19:00

Kisfaludy  úton 
2018. április 12. 17:00-19:00

Az Aradi úti fogadóóra terembeosztása ide kattintva tölthető le

A Kisfaludy úti fogadóóra terembeosztása ide kattintva tölthető le

Általános iskolai beiratkozás időpontja :

Tököl Aradi utca 56 I.emelet

2018. április 12. 08:00-19:00
2018. április 13. 08:00-18:00

 További részletek a Beiratkozás menüpont alatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Vezetőség

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Megszépültünk!!

MEGSZÉPÜLTÜNK, ÚJ, MODERN ELŐTETŐT KAPOTT A BEJÁRAT.

   

  

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Iskolanyitogató 2018

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Határtalanul Erdélyi kirándulás-adományok

Köszönjük szépen az adományokat a Dévai Szent Ferenc alapítvány nevében.

Giczi Miklós
Horváth Orsolya
Földes Lilla

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Általános iskolai beiratkozás rendje

Nagyítás a képre kattintva

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Meghívó

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Intézményvezetői pályázat

Nagyítás a képre kattintva


Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben

                                                  Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben
                                                               2018. február 19-23. között,
                      mely kapcsolódik az Anyanyelv Nemzetközi Napjához ( február 21 )

Az ember egyik legfőbb értéke az anyanyelve.
Az anyanyelvvel kapcsolatos játék különösen fontos eleme valamennyi gyermek személyiségfejlődésének. A nyelvi formák gazdagságának játékos bemutatásával motiváltuk a gyerekeket.
Többek között – a versek, a mesék, a mondókák, a párbeszédek, a szórejtvények, a találós kérdések, a szólások tartalmi megismerésére.
A zene anyanyelvünk egy része, így zenehallgatással, dalok éneklésével is színesítettük a hetet.
Játékos feladataink együttes megoldása, a közösségi kapcsolatokat erősítette.
A témahét jó időtöltést, hasznos együttlétet, és örömöt jelentett mindannyiunk számára.

Mottó: Anyanyelvem,
te édes – keserű,
szépen zengő,
arany hegedű,
anyának ajkán
drága ének:
köszönet mindenért
néked!

Török Elemér verse

 

Cél: Az anyanyelvi játékok nevelő – fejlesztő hatásának, játékosságának,
sokszínűségének, tevékenységi formákba való beillesztésének érzékelése.

A témahét során, a csoportok heti rendjében meghatározott tevékenységek szerepelnek.

Tevékenységek:
1, Szótárak, könyvek használata:
• Magyar Értelmező Kéziszótár
• A magyar helyesírás szabályai
• Közmondások, szólások gyűjteménye

2, Beszédművelés:
• Ritmusgyakorlatok
• Hangsúlygyakorlat
• Szókincsfejlesztés – szavak értése, rögzítése, bővítése…

3, Beszélgető körök anyanyelvünkről
4, Zenehallgatás:
5, Játékos tevékenységek:
• Szóbeli játékok
• Képes játékok
• Rajzolós játékok
• Egyéni, páros, és csoportos játékok

6, Anyanyelvi játékok
• Találós kérdések
• Nyelvtörők
• Szólások, közmondások értelmezése
• Szórejtvény képpel
• Mondókák, vidám rövid versek
• Szóban szójáték
• Képről szógyűjtés
• Szavak rendezése mondattá
• Mondókák, versek (német, horvát, magyar)
• Mese, hangsúlyos olvasással, gyerekek előadásában
• Mese művészi előadásban
• Színjátszás
Az anyanyelvi játékok használata során fejlődik a gyermek értelmi képessége, kapcsolatai erősödnek.

Tököl, 2018 február 26.                                                                                     Firnigel Györgyné
                                                                                                                                            mkv

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Szülői értekezletek időpontjai

Alsó tagozat Aradi út
1.a 2018.02.06, kedd  17:30
1.b 2018.02.07, szerda  17:00
2.a 2018.02.05, hétfő  17:00
2.b 2018.02.07, szerda  17:00
3.a 2018.02.06, kedd  17:00
3.b 2018.02.05, hétfő  17:00
4.a 2018.02.05, hétfő  17:00
4.b 2018.02.06, kedd  17:00
4.e 2018.02.06, kedd  17:00
Alsó tagozat Kisfaludy út
1.c 2018.02.06, kedd  18:00
1.d 2018.02.05, hétfő  17:00
2.c 2018.02.08, csütörtök  17:00
2.d 2018.02.05, hétfő  17:00
3.c 2018.02.06, kedd  17:00
3.d 2018.02.05, hétfő  16:30
4.c 2018.02.05, hétfő  17:00
4.d 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI tagozat
SNI I. 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI II. 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI III. 2018.02.05, hétfő  17:30
Felső tagozat Aradi út
5.a 2018.02.06, kedd 17:00
5.b  2018.02.07, szerda 17:30
6.a 2018.02.05, hétfő 17:00
6.b 2018.02.05, hétfő 18:00
7.a 2018.02.06, kedd 18:00
7.b 2018.02.07, szerda 17:00
8.a 2018.02.08, csütörtök 17:30
8.b 2018.02.08, csütörtök 17:30
Felső tagozat  Kisfaludy út
5.c 2018.02.08, csütörtök 17:00
5.d 2018.02.08, csütörtök 17:00
6.c 2018.02.06, kedd 17:00
7.c 2018.02.08, csütörtök 18:00
7.d 2018.02.07, szerda 17:00
8.c 2018.02.07, szerda 18:00
Kategória: Hírek | Hozzászólás most!