Meghívó

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Intézményvezetői pályázat

Nagyítás a képre kattintva


Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben

                                                  Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben
                                                               2018. február 19-23. között,
                      mely kapcsolódik az Anyanyelv Nemzetközi Napjához ( február 21 )

Az ember egyik legfőbb értéke az anyanyelve.
Az anyanyelvvel kapcsolatos játék különösen fontos eleme valamennyi gyermek személyiségfejlődésének. A nyelvi formák gazdagságának játékos bemutatásával motiváltuk a gyerekeket.
Többek között – a versek, a mesék, a mondókák, a párbeszédek, a szórejtvények, a találós kérdések, a szólások tartalmi megismerésére.
A zene anyanyelvünk egy része, így zenehallgatással, dalok éneklésével is színesítettük a hetet.
Játékos feladataink együttes megoldása, a közösségi kapcsolatokat erősítette.
A témahét jó időtöltést, hasznos együttlétet, és örömöt jelentett mindannyiunk számára.

Mottó: Anyanyelvem,
te édes – keserű,
szépen zengő,
arany hegedű,
anyának ajkán
drága ének:
köszönet mindenért
néked!

Török Elemér verse

 

Cél: Az anyanyelvi játékok nevelő – fejlesztő hatásának, játékosságának,
sokszínűségének, tevékenységi formákba való beillesztésének érzékelése.

A témahét során, a csoportok heti rendjében meghatározott tevékenységek szerepelnek.

Tevékenységek:
1, Szótárak, könyvek használata:
• Magyar Értelmező Kéziszótár
• A magyar helyesírás szabályai
• Közmondások, szólások gyűjteménye

2, Beszédművelés:
• Ritmusgyakorlatok
• Hangsúlygyakorlat
• Szókincsfejlesztés – szavak értése, rögzítése, bővítése…

3, Beszélgető körök anyanyelvünkről
4, Zenehallgatás:
5, Játékos tevékenységek:
• Szóbeli játékok
• Képes játékok
• Rajzolós játékok
• Egyéni, páros, és csoportos játékok

6, Anyanyelvi játékok
• Találós kérdések
• Nyelvtörők
• Szólások, közmondások értelmezése
• Szórejtvény képpel
• Mondókák, vidám rövid versek
• Szóban szójáték
• Képről szógyűjtés
• Szavak rendezése mondattá
• Mondókák, versek (német, horvát, magyar)
• Mese, hangsúlyos olvasással, gyerekek előadásában
• Mese művészi előadásban
• Színjátszás
Az anyanyelvi játékok használata során fejlődik a gyermek értelmi képessége, kapcsolatai erősödnek.

Tököl, 2018 február 26.                                                                                     Firnigel Györgyné
                                                                                                                                            mkv

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Tanítás nélküli munkanap

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2018 február 12. és 13. tanítás nélküli nap lesz.

Vezetőség

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Szülői értekezletek időpontjai

Alsó tagozat Aradi út
1.a 2018.02.06, kedd  17:30
1.b 2018.02.07, szerda  17:00
2.a 2018.02.05, hétfő  17:00
2.b 2018.02.07, szerda  17:00
3.a 2018.02.06, kedd  17:00
3.b 2018.02.05, hétfő  17:00
4.a 2018.02.05, hétfő  17:00
4.b 2018.02.06, kedd  17:00
4.e 2018.02.06, kedd  17:00
Alsó tagozat Kisfaludy út
1.c 2018.02.06, kedd  18:00
1.d 2018.02.05, hétfő  17:00
2.c 2018.02.08, csütörtök  17:00
2.d 2018.02.05, hétfő  17:00
3.c 2018.02.06, kedd  17:00
3.d 2018.02.05, hétfő  16:30
4.c 2018.02.05, hétfő  17:00
4.d 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI tagozat
SNI I. 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI II. 2018.02.05, hétfő  17:00
SNI III. 2018.02.05, hétfő  17:30
Felső tagozat Aradi út
5.a 2018.02.06, kedd 17:00
5.b  2018.02.07, szerda 17:30
6.a 2018.02.05, hétfő 17:00
6.b 2018.02.05, hétfő 18:00
7.a 2018.02.06, kedd 18:00
7.b 2018.02.07, szerda 17:00
8.a 2018.02.08, csütörtök 17:30
8.b 2018.02.08, csütörtök 17:30
Felső tagozat  Kisfaludy út
5.c 2018.02.08, csütörtök 17:00
5.d 2018.02.08, csütörtök 17:00
6.c 2018.02.06, kedd 17:00
7.c 2018.02.08, csütörtök 18:00
7.d 2018.02.07, szerda 17:00
8.c 2018.02.07, szerda 18:00
Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során

Részletek ide kattintva megtekinthetők

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Étkezési csekk befizetés

Kedves Szülők!

A téli szünet miatt a januári étkezési csekkek befizetési határideje december 20.

Kérjük a tisztelt szülőket a visszaigazolásokat december 21-ig bemutatni szíveskedjenek!

 

Köszönettel

Vezetőség

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

TÉMAHÉT A NAPKÖZIBEN

2017. november 27-től december 3-ig
Jeles nap – A FOGYATÉKKAL ÉLŐK VILÁGNAPJA: DECEMBER 3.
MOTIVÁCIÓ:
Az ember nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. Ennek ellenére a legtöbben félve közelednek hozzájuk, vagy teljes egészében elkerülik a velük való kontaktust.
Ezért is választottuk ezt a jeles napot, hogy a gyerekek megismerjék és elfogadják ezt az állapotot, és ne idegenkedjenek segítséget nyújtani sérült társaiknak.

PROGRAMJAINKRÓL:
Beszélgetéseket kezdeményeztünk, mesét olvastunk egy vak kislányról. Videón meghallgattuk egy látás- mozgássérült kisfiú énekét ( Kóti Jánoska: Magyarország az én hazám ), aki hangjával közelebb vitt minket, hogy elfogadjuk és értékeljük egymást.
Segítő szervezetet hívtunk, akik mozgássérült kerekesszékes fiatalokkal érkeztek hozzánk. Játékos feladatok során közelítették egymáshoz a sérült illetve ép gyerekek világát. A témahéten készült képek és gyermekmunkák kifejezték az összetartozás élményét is.

 

Programjainkba bekapcsolódtak iskolánk SNI tagozatának napközisei is.
Köszönjük vezetőinknek, hogy lehetővé tették az akadálymentes közlekedést a főbejáratnál és a tornatermet rendelkezésünkre bocsátották.

2017. december 5.                                                                                                 Napközis nevelők

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Soha nem látott informatikai fejlesztés

14 millió forint értékben kapott informatikai fejlesztési támogatást költségvetési forrásból a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ december elsején szállította le az eszközöket az intézmény részére, amelyet az iskola tanulói rövidesen birtokba is vesznek.

Megújul mindkét informatika szaktanterem. 20-20 vadonatúj gép várja a diákokat. 16 db projektor és 20 laptop is segíti a pedagógusok munkáját és ezzel jelentősen nő az oktatás színvonala.

Köszönjük!

 Giczi Miklós igazgató

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!

Kedves Gyerekek!

Nagy öröm volt számunkra,hogy ennyi sok szép karácsonyi ajándékot sikerült összegyűjteni iskolánk mindkét épületében a kórházban fekvő beteg gyerekek számára.

Köszönjük nektek és szüleiteknek.

Az adományokat a jövő héten visszük el a Heim Pál Gyermekkórháznak.

 

Giczi Miklós                                                                                            Schreiner Zsuzsanna

  igazgató                                                                                                         tagintézmény vezető

 

Kategória: Hírek | Hozzászólás most!