VEKOP-7.3.3-17-00005

VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű, Európai Uniós, nyertes pályázat részese a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

 A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be 2017 nyarán,

a VEKOP-7.3.3. „Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű Európai Uniós pályázati felhívásra, mely 2018. szeptemberében 108.357.191 Ft támogatásban részesült.

 A  pályázat címe: A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban.

 A projektben az alábbi 4 intézmény vesz részt együttműködve:   

  • Tököli Weöres Sándor Általános Iskola;
  • Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola;
  • Szigethalmi Szent István Általános Iskola
  • Baktay Ervin Gimnázium.

A felhívás célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcs-kompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Cél a kiválasztott tanítási órákon, a beszerzett digitális eszközöket használva minél élményszerűbb tanórák tartása.

    Összesen 49 pedagógus vesz részt a pályázatban, amely 3 évig tart. A képzésekből a 4 iskolában előreláthatólag 800 gyerek profitál majd. A módszertani továbbképzéseken résztvevő pedagógusok eloszlása a 4 iskola között egyenletes.

    Intézményünkben 13 pedagógus vesz részt a programban és körülbelül 220 diák. Mindkét épületünkben, az 5. és 6. évfolyam egyes osztályaiban, illetve a Kisfaludy úton a 3. és a 4. évfolyam egy-egy osztályában a matematika, természettudomány, valamint a szövegértés területét jelöltük meg fejlesztési irányként.

    Közel 4,5 millió Forint értékben tartalmaz informatikai eszközöket a pályázat iskolánk számára, melyet nemcsak a pályázatban szereplők használhatnak, hanem intézményünk valamennyi pedagógusa és diákja.

Fontosnak tartjuk, a hatékony műszaki megoldások integrálttá, hozzáférhetővé, akadálymentessé és biztonságossá tételét kiemelten a sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal élő, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTMN) számára.

Az új eszközökkel a tanórák sokkal élményszerűbbé válnak, a diákokkal együtt a pedagógusok is együtt tanulhatnak. A kollégák példát mutatnak a gyerekeknek az élethosszig tartó tanulásról, s bebizonyíthatják tanítványaiknak, hogy az az igazi tudás, amit a mindennapi életben is használni lehet.

Az IKT eszközök így hasznosulnak, s nemcsak játékként használják ezeket az eszközöket, hanem ismeretszerzési forrásként.

Tököl, 2018. 11. 08.                                                                          Pisákné Solymosi Nikolett

                                                                                                             ig.h, projekt koordinátor

A pályázatról részletesen a fenntartó oldalán olvashat:

Pályázati információ