Beiratkozás

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN

TÖKÖL

Köznevelési intézmény: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
2316 Tököl, Aradi utca 56.
Felvételi körzet: Tököl város közigazgatási területe

     A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – MINDEN SZÜLŐNEK MEG KELL JELENNIE SZEMÉLYESEN AZ INTÉZMÉNYBEN ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

 Iskolai Elektronikus Ügyintézés tájékoztató ide kattintva megtekinthető

 

A 2019/2020-as tanév beiratkozásával kapcsolatos események:

2019. március 28.
csütörtök 17:30
Szülői értekezlet a leendő első osztályos szülők részére
az Aradi utcai épületben
2019. április 6.
szombat 8:00-10:00
Iskolanyitogató a Kisfaludy utcai épületben
2019. április 6.
szombat 10:00-12:00
Iskolanyitogató az Aradi utcai épületben

 

A beiratkozás ideje az általános iskolában:

2019. április 11. 8:00-19:00 óra között
2019. április 12. 8:00-18:00 óra között

az Aradi utca 56. szám alatti épületben.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás, vagy
  • tartózkodási kártya, vagy
  • állandó tartózkodási kártya;

Letölthető dokumentumok: (rá kattintva letölthető)

Kérjük továbbá a beiratkozáskor a következő dokumentumok bemutatását:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
– a gyermek TAJ kártyája;
– a gyermek 5 éves státuszigazolása (védőnőtől)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

A nemzetiségi nevelés-oktatás, melyet a gyermek számára a szülő igénybe kíván venni, azt az igénylőlap kitöltésével és a beiratkozás alkalmával történő leadásával teheti meg.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.