Beiratkozás

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2018/2019. TANÉVBEN

TÖKÖL

Köznevelési intézmény: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
2316 Tököl, Aradi utca 56.
Felvételi körzet: Tököl város közigazgatási területe

 

A 2018/2019-as tanév beiratkozásával kapcsolatos események:

2018. március 26.
hétfő 17:30
Szülői értekezlet a leendő első osztályos szülők részére
az Aradi utcai épületben
2018. április 7.
szombat 8:00-10:00
Iskolanyitogató a Kisfaludy utcai épületben
2018. április 7.
szombat 10:00-12:00
Iskolanyitogató az Aradi utcai épületben

A beiratkozás ideje az általános iskolában:

2018. április 12.(csütörtök) 8:00-19:00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra között

az Aradi utca 56. szám alatti épületben.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás, vagy
  • tartózkodási kártya, vagy
  • állandó tartózkodási kártya;
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. sz. melléklet)
  (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.)

Kérjük továbbá a beiratkozáskor a következő dokumentumok bemutatását is ill. ezek fénymásolatát:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
– a gyermek TAJ kártyája;
– a gyermek 5 éves státuszigazolása (védőnőtől)

Az etika/hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

A nemzetiségi nevelés-oktatás, melyet a gyermek számára a szülő igénybe kíván venni, azt az igénylőlap kitöltésével és a beiratkozás alkalmával történő leadásával teheti meg.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.