Kapcsolataink

“Tököli Általános Iskoláért” Alapítvány

Az alapítványt 1999-ben a tököli iskola diákjainak támogatására hozták létre az alapítók. Székhelye: 2316 Tököl, Aradi út 56. (Tököli Weöres Sándor Általános Iskola) A „Tököli Általános Iskoláért” Alapítvány kiemelten fontosnak tartja, hogy a tököli iskolában legyen rangja a tudásnak, a tanulásnak, a szorgalomnak, a közösségért végzett tevékenységnek. Részlet az alapítvány alapító okiratából: „Az alapítvány célja támogatást nyújtani:

 • tanulmányi munka elismeréséhez,
 • az intézmény működési színvonalának emeléséhez,
 • nemzetiségi csoportok (horvát, német) működési feltételeinek magasabb színvonalához,
 • testvérkapcsolatok ápolásához,
 • nyelvi táborok megszervezéséhez,
 • iskolai könyvtár gyarapításához,
 • szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatásához,
 • sportélet fejlesztése, sportolási feltételek javításához,
 • környezetvédelmi feladatok megoldására,
 • iskolai kiadványok megjelentetéséhez,
 • a tanulók munkáinak kiállítási, értékesítési lehetőségeihez,
 • művészeti kezdeményezésekhez”

Az alapítványt működtető kuratórium tagjai az iskolavezetés, illetve a pedagógusok véleményét kikérve hozza meg döntéseit. Az immár hagyományos „Szülők-Nevelők Bálja” rendezvény bevétele jelenti az alapítvány legnagyobb összegű támogatását, amit ezúton is nagyon sok szülő önfeláldozó munkájának köszönünk. A fent felsorolt célokra továbbra is várjuk a felajánlásokat és az 1 %-ot az alábbi számlaszámra/adószámra:

65500161-31107251-53000004
Örkényi Takarékszövetkezet

adószám: 18686438-1-13

“Szárny-Nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola

muvGyermekeink minél szélesebb választási lehetősége érdekében 2001-es indulásunktól mind a négy művészeti ágat felvállaltuk, 2007-ben mind a négy művészeti ág megkapta a kiválóra minősített címet. A Tököli Általános Iskola vezetőségével és tantestületével szoros, mindennapi kapcsolatban vagyunk. Az iskolai kemény munka, képletek, szabályok megértése csak akkor eredményes, ha a gyerekeink számára lehetőséget biztosítunk az érzelmi feltöltődésre. Az örömmel végzett munka jótékonyan hat az agyműködésre, memóriát fejleszt, művelőjének kitartást ad. A közös ének, tánc erősíti az egyéni felelősséget, toleranciára készít fel. Márpedig nagyon kell vigyázni azokra a gyerekekre, akiket a természet tehetséggel áldott meg, sok megértésre és szeretetre van szükségük. Olyan környezetre, ahol értik, hogy sorsuk több feladatra, több felelősségre hívja őket. A tehetséges gyermekek szüleiknek is gyakran feladják a leckét, akik sokszor észre sem veszik, hogy gyermekük nem problémás, csak tehetséges. A tehetségnek lehetőségre van szüksége. Ha az adottság megvan, mint magban a csíra, hogy kifejlődik-e, és hoz-e termést, az adott körülmények együttesétől függ. A mai világunkban a nevelésnek egyre inkább előtérbe kell, hogy kerüljön, és az ezzel járó gondokat, problémákat valamennyi felnőtt közösségnek összefogva kell megoldaniuk. Erre az összefogásra itt Tökölön szép példát látunk. Adottak a körülmények a tehetség kibontásához:

 • művészeti iskola valamennyi művészeti ággal, szakmájukban elismert művész tanárokkal,
 • általános iskola, melynek vezetésével és tantestületével közös célokat kitűzve tudunk együtt dolgozni,
 • ideális adottságokkal rendelkező Művelődési Ház,
 • támogató Önkormányzat,
 • és a legfontosabb, olyan szülők, akik mindent megtesznek a gyermekükért.

„Mindenkire bízatott valami, amivel el kell számolnia.”

Több, mint tíz éve együtt

zagA tököli rác családok lelkükben és szívükben hordozzák a horvát kultúrát. A Tököli Általános Iskola feladatának tartja, hogy a mélyen gyökerező horvát hagyományok mellett, az erre igényt tartó családok gyermekeinek tovább adja az ősök nyelvét. A cél jegyében, egy évtizeddel ezelőtt, iskolánk szakmai munkaközösségében felmerült az igény, hogy a hagyományos iskolai nyelvtanítási módszereket kiegészítsük olyan nyelvgyakorlási formákkal, amelyek jobban felkeltik tanulóink nyelvtanulás iránti érdeklődését. 1998. 03. 27- 28-án Ante Pavičić igazgató úr vezetésével Tökölre érkezett az első küldöttség Zágrábból, Prečko Általános Iskolából. A megbeszéléseken szóbeli megállapodás született a kapcsolattartás tartalmáról, formáiról. Horvátországi és magyarországi programjaink, évenként a helyszíneket váltva megszakítás nélkül folynak. 2005.11.18-a jelentős időpont az együttműködés történetében. Zágrábban okirat aláírására került sor a Zágráb Prečko Általános Iskola és a Tököli Általános Iskola között, további kölcsönös baráti együttműködés szándékáról. Az okiratot nevével hitelesítette a két iskola igazgatója (Ante Pavičić és Giczi Miklós). Az okirat tartalmának megfelelően a kapcsolattartás tartalma kibővült az iskolák szakmai – pedagógiai együttműködésével. A közös programokban résztvevő tanulóink a nyelvgyakorlás mellett, rengeteg felejthetetlen élményt szereznek. Megismerik Horvátország kulturális és történelmi nevezetességeit, gyönyörködnek az anyaország természeti szépségeiben. A nyelvtanulás erőltetés nélküli, mindennapi helyzetekben strandon, játék közben, utazáskor, sportolás közben használják és tanulják a nyelvet. A folyamatos kapcsolat eredménye, hogy a tököli gyerekek igaz barátokra leltek Horvátországban, ezeket a kapcsolatokat nem akadályozhatja sem távolság, sem az évek, sem a nyelv. Nagyon büszkék vagyunk a tíz éve jól működő zágrábi testvériskolai kapcsolatunkra.

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája

vorosA Magyar Vöröskereszt részeként 1921-ben alakult meg az Ifjúsági Vöröskereszt. Irányítója az IVK tanárelnök. Bárki lehet a tagja, aki egyetért a célkitűzéseivel, eszméivel részt vesz a programjaikban, vetélkedőkön stb. Iskolánkban 1970 óta működik vezetésemmel az Ifjúsági Vöröskeresztes csoport. Programjaink az iskola egészére kihatnak, az iskolai egészségnevelés fontos részévé vált gyakorlati tevékenységével, nevelő hatásával. Jelmondatunk: „Per humanitatem ad pacem!” – Emberiességgel a békéért!

Célkitűzés:

 1. Egészséges életmódra nevelés
 2. Természet- és környezetvédelem
 3. Segítségnyújtás, elsősegélynyújtás
 4. Családi életre való felkészítés
 5. Béke, barátság, nemzetköziség, a Vöröskereszt eszméi
 6. A káros szenvedélyek elleni küzdelem, drogmegelőzés
 7. Véradásszervezés

Kiemelkedően végzett munkánk elismeréseként 2004-ben a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája lettünk. 2005-ben a Véradásszervezésért – bázisiskolák közötti versenyben- különdíjban részesültünk. 2006-ban a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 125. és az Ifjúsági Vöröskereszt 85. évfordulóján szervezett történeti vetélkedőn az országos döntőben Pest megyét képviselték: Czirkó Dóra, Nagy Anita, Plausin Fruzsina, Vékony Éva 2006-ban és 2007-ben a Csecsemő- és gyermekgondozás Pest megyei versenyén II. helyezést értek el: Deák Fanni, Kokány Cintia, Plausin Noémi.