Iskolánk története

Tökölön a XVIII. században már volt római katolikus elemi iskola, a ráckevei Savoyai-kastéllyal körülbelül egy időben (1714) építették.

1889-ben és 1910-ben állami iskolát szerveztek a községben. A XX. század elején a tanítás a Fő út 112. szám alatti, valamint a templom szomszédságában lévő épületre összpontosult (Tököl történelmében egyébként többször is megfigyelhető ez a több helyen történő, párhuzamos oktatás).

A falu mindenkori plébánosai és káplánjai nagy szerepet töltöttek be nemcsak a nevelés, hanem az oktatás területén is. Ebből adódóan igen tisztelt személyiségek voltak.

Az 1910-ben épített iskola hatosztályos, elemi népiskolaként kezdte meg működését.

A két világháború megviselte a falu népét és nem kímélte az oktatásügyet sem. A tanulást sokszor félbe kellett szakítani a bombázások és az egyre fokozódó harcok miatt, melyek gyakran érték a települést. Többször szünetelt az oktatás.

A hatosztályos elemi népiskola később átalakult nyolcosztályossá.

A negyedik osztály elvégzése után a tanulók jelentkezhettek nyolcosztályos gimnáziumba, vagy további négy, ún. polgári osztályt végezhettek el.

A II. világháború után, bevezették a nyolcosztályos általános iskolát.

A hetvenes évek közepéig a Fő utcán, két helyen, a templom mellett és a templommal szemben, a régi „nagy” iskolában folyt a tanítás.

Az 1976-ban befejezett új, Aradi utcai 12 tantermes iskola, és az 1986-os 9 tantermes bővítmény átadása után, a régi épületek oktatási szerepe megszűnt.

A rendszerváltás lehetőséget adott iskolabővítésre, mert a szovjet csapatok távozása után az önkormányzati tulajdonba került ingatlanok között iskolaépület is rendelkezésre állt. A felújított, 12 tantermes iskola birtokba vétele a Honfoglalás 1100. és az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 40. évfordulóján történt.

Tököl polgárai és diáksága 1994. márciusától, az elsősorban iskolai célokat szolgáló, Sportcsarnokban veheti igénybe a különböző sportolási lehetőségeket.

Alaptevékenységeink

a1Általános iskolai, nappali rendszerű nevelés, oktatás a2Nemzetiségi német nyelvoktatás
a3Nemzetiségi horvát nyelvoktatás a4Emeltszintű testnevelés oktatás
a5Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása