Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben

                                                  Anyanyelvi nevelést segítő témahét a napköziben
                                                               2018. február 19-23. között,
                      mely kapcsolódik az Anyanyelv Nemzetközi Napjához ( február 21 )

Az ember egyik legfőbb értéke az anyanyelve.
Az anyanyelvvel kapcsolatos játék különösen fontos eleme valamennyi gyermek személyiségfejlődésének. A nyelvi formák gazdagságának játékos bemutatásával motiváltuk a gyerekeket.
Többek között – a versek, a mesék, a mondókák, a párbeszédek, a szórejtvények, a találós kérdések, a szólások tartalmi megismerésére.
A zene anyanyelvünk egy része, így zenehallgatással, dalok éneklésével is színesítettük a hetet.
Játékos feladataink együttes megoldása, a közösségi kapcsolatokat erősítette.
A témahét jó időtöltést, hasznos együttlétet, és örömöt jelentett mindannyiunk számára.

Mottó: Anyanyelvem,
te édes – keserű,
szépen zengő,
arany hegedű,
anyának ajkán
drága ének:
köszönet mindenért
néked!

Török Elemér verse

 

Cél: Az anyanyelvi játékok nevelő – fejlesztő hatásának, játékosságának,
sokszínűségének, tevékenységi formákba való beillesztésének érzékelése.

A témahét során, a csoportok heti rendjében meghatározott tevékenységek szerepelnek.

Tevékenységek:
1, Szótárak, könyvek használata:
• Magyar Értelmező Kéziszótár
• A magyar helyesírás szabályai
• Közmondások, szólások gyűjteménye

2, Beszédművelés:
• Ritmusgyakorlatok
• Hangsúlygyakorlat
• Szókincsfejlesztés – szavak értése, rögzítése, bővítése…

3, Beszélgető körök anyanyelvünkről
4, Zenehallgatás:
5, Játékos tevékenységek:
• Szóbeli játékok
• Képes játékok
• Rajzolós játékok
• Egyéni, páros, és csoportos játékok

6, Anyanyelvi játékok
• Találós kérdések
• Nyelvtörők
• Szólások, közmondások értelmezése
• Szórejtvény képpel
• Mondókák, vidám rövid versek
• Szóban szójáték
• Képről szógyűjtés
• Szavak rendezése mondattá
• Mondókák, versek (német, horvát, magyar)
• Mese, hangsúlyos olvasással, gyerekek előadásában
• Mese művészi előadásban
• Színjátszás
Az anyanyelvi játékok használata során fejlődik a gyermek értelmi képessége, kapcsolatai erősödnek.

Tököl, 2018 február 26.                                                                                     Firnigel Györgyné
                                                                                                                                            mkv

Kategória: Hírek | A közvetlen link.